Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Scheidingsplanner Zuid-Limburg  is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan De Scheidingsplanner Zuid-Limburg of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Scheidingsplanner Zuid-Limburg.

Voor eventuele toestemming kunt u zich wenden tot:

De Scheidingsplanner Zuid-Limburg
In het Diepe Broek 1
6271 AS Gulpen
Telefoon: 06 – 50503797
E-mail: rudi.mertens@scheidingsplanner.nl

© 2018 De Scheidingsplanner Zuid-Limburg, alle rechten voorbehouden.