De koopwoning bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap ontbinden koophuis

Welke gevolgen heeft het ontbinden van een geregistreerd partnerschap voor de eigen woning? Allereerst is het belangrijk om je wensen en de mogelijkheden goed in kaart te brengen. Misschien heeft een van jullie de wens om in het koophuis te blijven wonen. De vraag of dit financieel haalbaar is, moet dan als eerste onderzocht worden. Als dit realiseerbaar is, dan is de eventuele volgende stap het uitkopen van de andere partner. Lukt dit niet of heeft geen van beiden de wens om in de eigen woning te blijven wonen, dan blijft de optie om de woning te verkopen over. Hierbij is het met elkaar verdelen van de over- of onderwaarde van de eigen woning misschien aan de orde. Of je wel of geen partnerschapsvoorwaarden met elkaar hebt opgesteld is in beide situaties leidend.

Complexiteit koophuis bij ontbinden geregistreerd partnerschap

Bij de ontbinding van je geregistreerd partnerschap moeten alle financiële verplichtingen naar elkaar ontvlochten worden. Het vraagstuk rondom de eigen woning ligt echter een stuk gecompliceerder dan bijvoorbeeld de gezamenlijke spaarrekening. Er zijn dan ook veel deelvraagstukken mee gemoeid, denk bijvoorbeeld aan de hypotheek, overwaarde, restschuld en overdrachtsbelasting. Bovendien zijn de fiscale gevolgen het grootst bij een koophuis. Je krijgt te maken met beslissingen rondom het fiscaal partnerschap, de scheidings- en bijleenregeling. Ook speelt de wet- en regelgeving rondom de hypotheekrenteaftrek een belangrijke rol. Veel mensen vergissen zich in deze fiscale gevolgen, hetgeen achteraf tot nare verrassingen kan leiden. Laat je dus goed informeren!

Tip: Wij bieden in ons scheidingstraject een onafhankelijke hypotheekscan aan. Met onze hypotheekscan kijken we naar de belangen van beide partners en naar andere opties om de woonwensen te realiseren. Onze hypotheekscan is namelijk veel meer dan alleen maar een rekensom: het werkt als een kompas dat richting geeft aan jullie onderlinge overleg en de te maken keuzes voor de toekomst. Lees hier meer over de hypotheekscan.

Koophuis bij geen partnerschapsvoorwaarden

Als je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan zonder partnerschapsvoorwaarden, dan is je situatie vergelijkbaar met het ontbinden van een huwelijk in een (beperkte) gemeenschap van goederen. Allereerst moet er dan bepaald worden of de woning tot de (beperkte) gemeenschap van goederen behoort. Meer informatie hierover vind je op ‘Scheiden in een (beperkte) gemeenschap van goederen’.

Koophuis overnemen bij geen partnerschapsvoorwaarden

Over het algemeen valt de koopwoning onder de gemeenschap van goederen en staat de hypotheek op beider naam. Als een van jullie in het huis wil blijven wonen, dient eerst het inkomen en vermogen na de scheiding inzichtelijk te zijn. Maar ook afspraken omtrent de partneralimentatie en pensioen kunnen een rol spelen bij de (her)financiering van de hypotheek. Pas als alles duidelijk is volgt de beoordeling of je de hypotheek van je woning kunt betalen en of de bank akkoord zal gaan met ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ander. Is het oordeel positief, dan wordt de ex-partner uitgekocht en wordt de eventuele onder- of overwaarde voor de helft tussen beide ex-partners verrekend.

Koophuis verkopen bij geen partnerschapsvoorwaarden

Ga je de woning verkopen? Bij een algehele gemeenschap van goederen deel je bij het ontbinden van je partnerschap met elkaar de opbrengst (bij overwaarde) of de restschuld (bij onderwaarde). De onder- of overwaarde wordt bepaald aan de hand van de verkoopopbrengst, de hypotheek en de verkoopkosten. Bij een beperkte gemeenschap van goederen wordt eerst bepaald of het eigen woning hier wel of niet onder valt en of de opbrengst wel of niet met elkaar gedeeld moet worden.

Koophuis bij partnerschapsvoorwaarden

Als je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan met partnerschapsvoorwaarden, dan is je situatie vergelijkbaar met het ontbinden van een huwelijk op huwelijkse voorwaarden. De partnerschapsvoorwaarden zijn dan leidend bij alle vraagstukken rondom het koophuis. Bekijk dus eerst goed wat je met elkaar hebt afgesproken in je partnerschapsvoorwaarden. Heb je geen gemeenschap van goederen (koude uitsluiting) of misschien toch een beperkte gemeenschap van goederen? En is er een verrekenbeding in opgenomen? Je leest hier meer over op ‘Scheiden met huwelijkse voorwaarden’.

Koophuis verkopen of overnemen bij partnerschapsvoorwaarden

Meestal zijn in de partnerschapsvoorwaarden duidelijke voorwaarden met betrekking tot de gezamenlijke woning en de hypotheek opgenomen. Bij een beperkte gemeenschap van goederen staat beschreven wie voor hoeveel procent eigenaar van het huis is. Aan de hand van dit percentage vindt de verrekening met elkaar plaats. Bij koude uitsluiting zie je regelmatig dat één partner eigenaar is van het huis. Als u het koophuis verkoopt, dan ligt de over- of onderwaarde geheel bij deze partner. Ook hoeft hij/zij de ex-partner niet uit te kopen als hij/zij in de woning blijft wonen.

Aandachtspunten bij een koophuis

Bedenk wel dat een eventueel verrekenbeding invloed kan hebben op de vraag wie recht heeft op de overwaarde van de woning bij verkoop van het huis. Daarnaast tellen investeringen in de woning vanuit privévermogen ook mee. Het is meestal verstandig om een financieel specialist mee te laten kijken, omdat hier best wel wat haken en ogen aan zitten. De Scheidingsplanner helpt je hier graag bij. Maak gerust vrijblijvend een afspraak.