Als u gaat scheiden en minderjarige kinderen heeft, dan bent u als scheidende ouders verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Veel ouders vinden het moeilijk om een ouderschapsplan te maken en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom vindt u hieronder veel vragen die u als voorbeeld kunt gebruiken voor uw ouderschapsplan. De belangrijkste vragen hebben wij als model voor u op een rijtje gezet. Natuurlijk is dit model aan te vullen met eigen onderwerpen die u graag besproken wilt hebben. U kunt alle vragen ook als werkmodel gratis downloaden. Met het werkmodel kunt u alle vragen in uw eigen tempo beantwoorden.

Omgang met de kinderen

 • Hoe zou je graag willen dat de kinderen je als ouder beleven?
 • Hoe zie je jouw eigen rol als ouder?
 • Hoe zie je de rol van de andere ouder?
 • Hoeveel tijd, energie en aandacht kun /wil je steken in je kinderen?
 • In hoeverre ben je in staat je eigen woede/frustratie/teleurstelling opzij te zetten? Hoe doe je dat?

Fundament

 • Hoe zou je willen dat de kinderen later terugkijken op de scheiding?
 • Wat zouden de kinderen belangrijk vinden in jouw houding als ouder na de scheiding?
 • Hoe zie je jouw toekomstige rol t.o.v. de kinderen?
 • Op welke gebieden wil of kun je een rol spelen als ouder?
 • Welke ruimte geef je aan de andere ouder?

Onderlinge Communicatie

 • Op welke wijze wil je elkaar informeren/overleggen over de kinderen?
 • In welke frequentie?
 • Over welke zaken wil je geïnformeerd worden?
 • Hoe ga je om met situaties m.b.t. jullie kinderen waar jullie beiden voor uitgenodigd worden?
 • Wie onderhoudt de contacten met de school/crèche/buitenschoolse opvang etc.?
 • Wie onderhoudt de contacten met de grootouders?
 • Hoe informeer je elkaar in geval van bijzondere situaties (doktersbezoek, ziekte, familiebijeenkomsten, verjaardagen, tijdens vakanties, etc.)?
 • Wat doe je bij een crisis m.b.t. (één van) de kinderen (in geval van grote opvoedings- of gedragsproblemen)?

Opvoeding en praktische afspraken

 • Waar maak jij je t.a.v. de gezamenlijke opvoeding het meest zorgen over?
 • Wat vind je belangrijk in de opvoeding van je kinderen? (denk aan normen/waarden e.d.)
 • Wat verwacht je daarin van de andere ouder?
 • Wat is de gezamenlijke lijn?
 • Welke verwachtingen hebben jullie kinderen van de manier van opvoeden van elk van jullie?
 • Welke praktische taken als ouder zie je voor zichzelf weggelegd en welke voor de andere ouder? Bijvoorbeeld:
  • Kopen van kleding
  • Halen/brengen naar clubjes e.d.
  • Cadeautjes kopen (verjaardagen, kinderfeestjes, Sinterklaas, etc.)
 • Bezoeken van dokter, tandarts, consultatiebureau e.d.?
 • Hoe denk je over (de hoogte van) zakgeld voor de kinderen?
 • Hoe zie je de omgangsregeling rond feestdagen?

Omgaan met conflictsituaties

 • Wat ga je doen als er een (dreigend) conflict is?
 • Welke afspraken zou je willen maken om een conflict op te lossen met zo min mogelijk schade voor de kinderen?
 • Welke persoon zou je kunnen helpen als er tussen jullie beiden een conflict is?

Regelmatige bijstelling en evaluatie

 • Onder welke omstandigheden vind je dat de gemaakte afspraken opnieuw besproken moeten worden?
 • Welke procedure wil je daar over afspreken?

Gedragscode

Afspraken op papier zijn mooi, maar hoe pakt dat uit in de praktijk? Dit hangt nauw samen met de manier waarop jullie je tot  elkaar kunt/wilt verhouden. Het kan goed zijn om, hoe de verstandhouding ook is, te kunnen vertrouwen op een basishouding,  waarvan je weet dat de ander zich daar aan houden zal.

Bijvoorbeeld:

 • Ik weet dat mijn ex nooit…
 • In onze echtscheiding geldt als regel…
 • Als het om de kinderen gaat, weet ik dat mijn ex…
 • Wat wij in elk geval nooit zullen doen is…
 • Etc.

Wat zouden wat jou betreft gedragsregels kunnen zijn die bij jullie situatie passen?

1.
2.
3.
4.

Gratis model ouderschapsplan

U kunt hier gratis ons werkmodel ouderschapsplan downloaden zodat u het in uw eigen tempo kunt invullen. Het ingevulde werkmodel kunt u als basis gebruiken voor de afspraken in het ouderschapsplan.

[udesign_icon_font name=”fa fa-download”] Download hier het gratis werkmodel ouderschapsplan voor 1 kind
[udesign_icon_font name=”fa fa-download”] Download hier het gratis werkmodel ouderschapsplan voor meerdere kinderen

Hulp nodig bij het ouderschapsplan?

Neem dan gerust contact met ons op. Bel 06 – 505 037 97 of stuur een e-mail naar maastricht@scheidingsplanner.nl

Call Now Button