Scheiden of blijven in de praktijk

We herkennen het allemaal wel. Dat je even wat minder tevreden bent over je werk, over je relatie of bijvoorbeeld over je carrière. We weten ook allemaal dat deze onvrede vaak weer overgaat omdat dit gevoel komt doordat je misschien zelf een mindere dag had of er kleine dingetjes misgegaan zijn.

Maar wat nu als dat gevoel blijft? En je vindt dat je iets moet gaan ondernemen? Wat ga je dan ondernemen? Als het gaat om je werk of carrière zou je je eens kunnen oriënteren op vacatures of doorgroeimogelijkheden. Maar wat kun je nu eigenlijk doen als het gaat om een blijvend gevoel van onvrede over je relatie?

Scheiding of blijven: scheidingssignalen

Vaak begint het gevoel van onvrede met scheidingssignalen. Tekenen dat je relatie, of je nu samenwoont of getrouwd bent, uit evenwicht is.

Enkele voorbeelden van scheidingssignalen:

  • één van de partners ontwikkelt zich sneller dan de ander. Waardoor de partners uit elkaar groeien;
  • één van de partners kijkt met meer dan normale belangstelling naar anderen en laat anderen, bewust of onbewust, ook toe in zijn of haar leven;
  • het kan zijn dat partners weinig meer samen ondernemen, weinig tijd met elkaar doorbrengen, een onbevredigend seksleven hebben, of er is vaak ruzie over kleinigheden;
  • de verwachtingen van het relatie komen niet uit en worden ook niet bijgesteld;
  • starre interactiepatronen. In een relatie ontstaat vaak na een tijdje een vaste manier van met elkaar omgaan. Dat geeft vaak rust, omdat je weet waar je aan toe bent. Maar deze vaste patronen kunnen ook op een gegeven moment gaan knellen.

Ook kunnen er spanningen ontstaan door ingrijpende veranderingen of plotselinge gebeurtenissen, zoals:

  • ontslag;
  • ziekte bij één van de partners;
  • de geboorte van een kind;
  • pensionering.

Eerste stap: het gesprek aangaan

Het ligt voor de hand wat je het beste als eerst kunt proberen: namelijk met elkaar het gesprek aangaan. Maar juist dat blijkt in de praktijk erg moeilijk. Vaak lukt dit niet doordat er zich geen geschikt moment aandient of het lukt niet om een rustige plek te vinden. En soms lukt het simpelweg niet omdat één van beide geen prater is en het gesprek uit de weg gaat. Of juist doordat elke poging uitmondt in ruzie.

Hoe gaan wij met scheiden of blijven in de praktijk om?

Regelmatig word ik gebeld door mensen die aangeven dat zij niet weten of zij echt definitief uit elkaar willen gaan en hier samen niet uitkomen. In die gevallen starten we eerst met gesprekken, die erop gericht zijn om samen te ontdekken wat voor ieder de relatie nog betekent en of er mogelijkheden zijn om bij elkaar te blijven. Heel vaak leiden deze gesprekken tot meer inzicht. En wordt duidelijk hoe het komt dat bepaalde dingen gebeuren zoals ze  gebeuren. Ook wordt duidelijk hoe dingen door de ander ervaren worden en dit vaak niet hetzelfde is als hoe het bedoeld is. Dit inzicht is nodig om te bepalen of er kansen zijn om gezamenlijk de situatie op te lossen zodat partijen weer samen  verder kunnen. Of dat het juist duidelijk beter is om in goed overleg uit elkaar te gaan.

Een praktijkvoorbeeld over scheiden of blijven

Onlangs, was ik met een echtpaar in gesprek om uit te vinden wat voor hun het antwoord is op de vraag scheiden of blijven. Zij hadden de streek waar zij elkaar hadden leren kennen en waar de man geboren en getogen was enkele jaren geleden verruild voor de geboortestreek van de vrouw, waar zij samen een onderneming in de toeristische sector zouden opstarten. De vrouw had al direct na de verhuizing een goede baan gevonden en kon voorzien in de benodigde financiën. De man ging zich volledig richten op de bouw van een woonhuis en de verbouwing van een ander pand. Door allerlei juridische perikelen bleek het lastig te zijn om de vereiste vergunningen te krijgen en stagneerde de uitvoer van de bouwplannen en werd de start van de onderneming steeds meer op de lange baan geschoven met afstel als gevolg. De man raakte hierdoor zijn doel kwijt, terwijl de vrouw zich kon richten op haar drukke baan. De man voelde zich steeds meer ontheemd en wilde het liefst terug naar zijn geboortestreek, maar dat wilde de vrouw niet.

Weloverwogen keuze door de gesprekken

Tijdens de gesprekken werd steeds meer de  behoefte aan een bepaalde basis duidelijk, maar ook dat die basis er eigenlijk in het verleden, voor de verhuizing, ook niet was. Beiden realiseerden zich dat daardoor alleen een terugkeer naar de geboortestreek van de man en naar de oorspronkelijke situatie niet voldoende zou zijn om de relatie te herstellen. Ook zagen zij steeds duidelijker onder ogen dat er weinig kans was om de gewenste basis te realiseren in de huidige situatie, waardoor beiden uiteindelijk tot de conclusie kwamen dat het beter was uit elkaar te gaan en ernaar te streven om dit op een zo passende mogelijke wijze te laten plaatsvinden. In dit geval hebben de gesprekken geleid tot de keuze scheiden, maar wel pas nadat er aan de twijfel die er was over deze keuze door goed onderzoek een einde is gemaakt.

Stel dat deze mensen voor een ander traject hadden gekozen, waarbij er niet eerst uitgebreid verkend was wat voor hen de beste keuze is, zouden zij zich altijd zijn blijven afvragen of zij de juiste keuze hebben gemaakt. Het is verstandig eerst de vraag scheiden of blijven zo goed mogelijk te beantwoorden. Dat kan met een eenvoudige test, die ook op onze website te vinden is, maar beter nog door middel van mediation-gesprekken bij een specialist als De Scheidingsplanner.