Uit elkaar gaan na samenwonen met een kind

Uit elkaar gaan na samenwonen met een kind

Bij het uit elkaar gaan na samenwonen met een kind, krijgen de kinderen met net zoveel veranderingen te maken als bij een ‘gewone’ scheiding. Ook voor hun valt onder meer de dagelijkse aanwezigheid van beide ouders weg. Of misschien betekent het verhuizen naar een andere woning of naar een nieuwe school. Meer informatie over alles wat bij scheiden met een kind komt kijken vind je op de pagina ‘Kinderen en scheiden’. In dit artikel bespreken we afwijkende bijzonderheden voor ouders die na ongehuwd samenwonen uit elkaar gaan.

Misvatting als samenwoners met kind uit elkaar gaan

Woon jij samen met de vader of moeder van je kind en deel je gezamenlijk het gezag over het kind? Dan ben jij, net als gehuwden of geregistreerd partners, wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij het uit elkaar gaan. Omdat er geen tussenkomst van een advocaat en rechtbank vereist is om een samenleving te beëindigen, is er geen controle op het al dan niet opstellen van een ouderschapsplan. Hierdoor ontstaat in de praktijk de grote misvatting dat samenwoners niets hoeven te regelen op het moment dat zij uit elkaar gaan. Naast de verdeling van de goederen en het eventueel afwikkelen van het samenlevingscontract is het echter van belang – en dus zelfs verplicht – om in het geval van gezamenlijk gezag goede afspraken te maken over de kinderen.

Wie heeft er gezag over het kind?

Op het moment dat je als samenwoners uit elkaar gaat en je samen ouders bent van een kind of kinderen, dan is het van belang om vast te stellen of jullie beiden het gezag hebben. Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt de vader namelijk niet automatisch gezag over het kind. Er wordt vaak gedacht dat door het kind te erkennen ook automatisch gezag tot stand komt, dit is echter niet zo. Alleen de moeder heeft van rechtswege automatisch gezag.

Gezamenlijk gezag over het kind

Het verkrijgen van gezamenlijk gezag kan in het geval van een samenwoning alleen door een verzoek en aantekening in het gezagsregister tot stand komen. Dit verzoek moet bij de rechtbank worden ingediend. Je kunt dit tegenwoordig eenvoudig doen via www.rechtspraak.nl. Je hebt hierbij wel de toestemming van de moeder nodig.

Vanaf 1 januari 2023 is er het een en ander gewijzigd in de wet. Is jouw (ongeboren) kind op of na 1 januari 2023 erkend, dan heb je automatisch beiden gezag en hoef je hiervoor geen actie te ondernemen. Hierop zijn nog wel een aantal uitzonderingen van toepassing. Deze zijn te vinden op www.rechtspraak.nl.

Geen gezamenlijk gezag geregeld?

Is dit niet gebeurd tijdens jouw relatie met de moeder? Je hebt dan geen gezag over het kind. De vader is hierdoor geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Hij mag daarom geen beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging. Ook na de verbreking van de relatie met de moeder blijft dit ongewijzigd.

Als alleen de moeder het gezag heeft, is het overigens alsnog mogelijk dat beide ouders gezag krijgen over de kinderen. De vader zal dan het kind moeten erkennen en beide ouders moeten de rechtbank verzoeken het gezamenlijk gezag vast te stellen.

Hoe gaan jullie het ouderschap na het uit elkaar gaan vormgeven?

Wanneer er wel gezamenlijk gezag bestaat, is het van belang om met elkaar na te denken over hoe jullie de zorg en opvoeding in de toekomst, los van elkaar, gaan vormgeven. Je moet nadenken over:

Bij alle aspecten van het uit elkaar gaan als samenwoners kan de Scheidingsplanner je goed bijstaan. Wij denken graag mee in het opstellen van een gedegen ouderschapsplan wat ook naar de toekomst werkbaar is.