Afspraken wijzigen ouderschapsplan

Scheidende ouders zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen voor hun minderjarige kinderen. Soms moeten de afspraken in het ouderschapsplan gewijzigd worden omdat de situatie veranderd is. Bijvoorbeeld omdat één van de ouders gaat verhuizen of omdat de gemaakte afspraken voor de kinderen of voor de ouders in de praktijk niet werken. Ook kunnen uw kinderen andere afspraken wensen doordat ze ouder zijn geworden. Gemaakte afspraken zult u daarom zo nu en dan in goed overleg moeten wijzigen om het ouderschapsplan up-to-date te houden.

Redenen om afspraken ouderschapsplan te wijzigen

We zien in de praktijk vaak deze redenen om de afspraken in het ouderschapsplan te wijzigen:

  • Uw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school
  • Verhuizen in verband met een nieuwe relatie of een andere baan
  • Co-ouderschap werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • Omgangsregeling werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • Behoeften kinderen veranderen omdat ze ouder worden
  • U of uw ex-partner heeft een nieuwe relatie
  • U of uw ex-partner heeft een andere baan of andere werktijden gekregen
  • U of uw ex-partner gaat meer of minder verdienen
  • In de praktijk blijkt dat bepaalde afspraken toch niet werken

Het ouderschapsplan periodiek doorlichten

Het ouderschapsplan moet u als een levend document zien. Het plan zal dus met u, uw ex-partner en uw kinderen moeten meegroeien. Het is dus van belang om het ouderschapsplan periodiek te door te lichten. Hoe loopt het? Hoe ervaren de kinderen de afspraken die we gemaakt hebben? Wat kan of moet eventueel anders? Zijn er nieuwe afspraken nodig die beter werken? Onze tip hierbij is om bij het opstellen van het ouderschapsplan ook direct de afspraak te maken om samen bijvoorbeeld jaarlijks het plan te toetsen en waar nodig de afspraken te wijzigen.

Afspraken ouderschapsplan (laten) wijzigen

U kunt het beste in onderling overleg de afspraken in het ouderschapsplan wijzigen. De praktijk laat zien dat u daar soms best wel wat hulp bij kunt gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de kinderalimentatie opnieuw berekend moet worden bij het verlies van een baan. Of omdat de gewenste aanpassingen van u en uw ex-partner nog niet (helemaal) op één lijn liggen. Met onze begeleiding komt u samen tot een oplossing. Uw huidige ouderschapsplan wordt aan de actuele situatie getoetst en wij leggen de nieuwe afspraken voor u vast in een gewijzigd ouderschapsplan.

Meer weten over afspraken ouderschapsplan wijzigen?

Bel 06 – 505 037 97 of stuur een e-mail naar maastricht@scheidingsplanner.nl